Pomáhame

Kittelovsko

V duchu nášho hesla "Kitl pomôže" sa snažíme pomáhať. Zorganizovali sme verejnú zbierku "Krásne Kittelovsko", do ktorej sa mnohí z Vás zapojili, za čo veľmi ďakujeme. Zbierka bola v roku 2015 ukončená.

Domov Maxov

S trhaním látok, tzv. čiapočiek na náš Šláftruňk Zlatý a Rudý a tiež na Životabudič a Meducínku nám pomáhajú postihnutí s Downovým syndrómom z nášho spriateleného Domova v Hornom Maxovej. Na oplátku pomáhame my im.

Zodpovednosť k prírode

Naše Syroby plníme do sklenených fliaš, ktoré možno recyklovať. Podľa vyjadrenia spoločnosti EKOKOM možno fľaše od našich sirupov celé vhodiť do recyklačného kontajnera bez ďalšej nutnosti separácie materiálov. (Avšak môžete vytriediť aj plastový vnútrajšok fľaše, odmočiť papierový prebal a viečko dať do zmesového odpadu.) Má to zmysel, trieďte odpad!