Poďakovanie

Ďakujeme Krajskému úradu Libereckého kraja za finančnú podporu týmto projektom:

  • "Kittelovho apatyka" z podprogramu 2.5 - Podpora regionálnych výrobkov, výrobcov a tradičných remesiel
  • "Crossflow mikrofiltrácia ako náhrada chemickej konzervácie sirupov" z podprogramu 2.2 - Regionálny inovačný program.

Je nám cťou, že nás dlhodobo podporuje aj výborný herec a spisovateľ Miloň Čepelka z Divadla Járy Cimrmana.