Kniha o doktorovi Kittelovi

Kniha o doktorovi Kittelovi

V roku 1924 vydal vtedajší starosta mesta Jablonca n.N. Karl R. Fischer útlu knižku s názvom "Doktor Kittel, der nordböhmische Faust in Sagen und Geschischte". Knihu vydal ešte druhýkrát, 2 roky pred svojou smrťou, v roku 1932. Obe prvorepublikové vydania boli tlačené švabachom a čiastočne písané sudetskou nemčinou, ťažko zrozumiteľnou i ostatným Nemcom.

 

Pokukávali sme po nej dlho. Od myšlienky k činom sme pristúpili až v roku 2011 a knihu sme preložili, vydali a slávnostne pokrstili na tradičnej prvomájovej Kittelovskej púti na Krásne.

Publikácia má tri časti. V prvej nájdete legendy a povesti, ktoré sa tradujú o slávnom doktorovi. Druhá časť rozoberá Kittelův život, často cituje dobové historické pramene. Tretia časť sú Novodobé dovetky, príspevky súčasných autorov.

Kniha je k dostaniu predovšetkým v Kittelovom múzeu a tiež u niektorých našich partnerov (bohužiaľ nie všade).