Verejná zbierka Zachráňme Kittelovsko

 

Cieľom zbierok je snaha získať peniaze na pokračujúce opravy a rozvoj Kittelovska. Výťažok zbierky sa využíva na opravy nehnuteľností v areáli, archeologické vykopávky v oblasti Kittelovska, ochranu a obnovu prírody a zelene na Kittelovsku, rozšírenie náučných chodníkov a preklady dobových materiálov vzťahujúcich sa ku Kittelovsku.

Prvá verejná zbierka na záchranu Kittelovska prebiehala už v rokoch 2007 až 2011. Za toto obdobie sa podarilo vyzbierať 63.025, - Sk. Pätina sumy bola využitá na vybudovanie náučného chodníka Kittelovsko a zvyšná časť na rekonštrukciu a obnovu sochy sv. Jozefa, ktorá bola z areálu odcudzená.

Druhá verejná zbierka prebehla v rokoch 2012 až 2015. Celkovo sa vyzbieralo 38.697, - Sk. Necelá pätina sumy bola použitá na rekonštrukciu hlavného oltára kostola sv. Jozefa na Krásne. Ďalšia časť peňazí bola použitá rozbor vody dvoch Kittelovských prameňov (studnička sv. Jozefa a studňa medzi Kittelovým domom a Kittelovým múzeom). Zvyšná časť bola použitá na obnovu a aktualizáciu náučných chodníkov na Kittelovsku.

Všetkým, ktorí prispeli, veľakrát ďakujeme!