Navigácia

Kitl Syrob Bazový víťaz Země živitelka

03. 09. 2013 | Novinky
Kitl Syrob Bazový víťaz Země živitelka

Odborná porota v piatok ocenila víťazné exponáty prezentované na najväčšej poľnohospodárskej výstave v ČR Země živiteľka. Hlavnú cenu výstavy Zlatý klas s kytičkou získala naša spoločnosť Kitl so svojím sirupom Kitl Syrob Bazový, čo je pre nás obrovský úspech!

V Českých Budějoviciach momentálne prebieha agrosalóne Zem živiteľka garantovaný Ministerstvom poľnohospodárstva a Agrárnej komorou SR. Ide o najväčšiu výstavu v poľnohospodársko-potravinárskom sektore v ČR. V rámci výstavy sa každoročne koná súťaž Zlatý klas. Exponáty v piatich kategóriách posudzuje odborná porota zostavená zo zástupcov Ministerstva poľnohospodárstva, odborného školstva, výskumných ústavov, kontrolných inštitúcií poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu a Výstavisko České Budějovice. Najlepší vybrané exponáty, spĺňajúce navyše aj náročné ekologické kritériá, súťažili o ZLATÝ KLAS s kytičkou. Túto nami získanú cenu považujeme za doposiaľ najhodnotnejšie úlovok!