Navigácia

Kitl Syrob Bazový - Český výrobok

21. 01. 2016 | Novinky
Kitl Syrob Bazový - Český výrobok

Náš Kitl Syrob Bazový získal teraz označenie "Český výrobok - garantované Potravinárska komorou Českej republiky".

Mnoho spotrebiteľov v dnešnej dobe vyhľadáva výrobky, ktoré pochádzajú z Českej republiky. Toto označenie im potom výrazne uľahčuje orientáciu na trhu potravinárskych výrobkov. Označenie získavajú výrobky pochádzajúce z čisto slovenských surovín a práve Kitl Syrob Bazový sa vyrába z českého cukru a kvet bazový máme z vlastných bio bazových sadov.

Užívanie značky na potravinárskom výrobku povoľuje prezident Potravinárskej komory ČR po predchádzajúcom schválení výkonnou radou PK SR.