Navigácia

Jan Eleazar Kittel - "Už za jeho života niektorí ľudia verili, že podpísal výhodnú zmluvu s diablom."

22. 01. 2018 | Články
Jan Eleazar Kittel -

Doktor Kittel, ktorého lekárska činnosť bola často charakterizovaná slovami "Keď už ti ani Kittel nepomôže, je koniec ...", bol nesporne znamenitým lekárom, aj keď nemal medicínsky diplom. Pôvodne sklárska rodina Kittel v Šumburku preslávila i umením liečiteľským. Josef Kittel zdedil po svojom dedkovi Kasparovi Kittelovi mnohé liečiteľské knihy, sám sa veľmi vzdelával, získal nakoniec aj hodnosť chirurga (ranhojiča) a neustále bol v kontakte s mnohými pražskými lekármi. Josef Kittel má v jednom matričnom zápise pri mene uvedené "d. Med. Chirurgie", z čoho plynie, že sa zrejme podrobil skúškam pred krajským grémiom v Mladej Boleslavi .....

Viac o doktorovi Kittel v článku: Znamenitý lekári v českých krajinách.