Navigácia

Autorské práva

"Kitl", "Syrob", "Životabudič", "Meducínka", "Šláftruňk", "A.J.Kittel", "Kittelovsko", "Bylinný likér doktora Kittela" a ďalšie sú registrované ochranné známky firmy Kitl s.r.o. Kompletný zoznam ochranných známok spoločnosti Kitl nájdete na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva.

Pokiaľ nie je označené inak, majiteľom autorských práv textov, fotografií, grafických prvkov a ďalších materiálov uverejnených na týchto stránkach je spoločnosť Kitl s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť Kitl s.r.o. využíva služby patentovej a známkoprávnej kancelárie Retropatent s.r.o., ďakujeme pánovi Kamilu Kolátorovi za podľa nás vynikajúce služby.

Ochranné známky spoločenstva "Šláftruňk" a "Meducínka" boli spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu Inovácia - Projekt na ochranu práv priemyselného vlastníctva - Výzva II.