{"items":[{"count":1,"data":{"id":"465","translated":false,"parent":"33","type":"143","data":"

Kitl Meduc\u00ednka - pre obdobie chr\u00edpok a prechladnut\u00ed<\/h2>\r\n

Kitl Meduc\u00ednka je medicin\u00e1lny sirup vhodn\u00fd na u\u017e\u00edvanie v obdob\u00ed chr\u00edpok a prechladnut\u00ed. Zlo\u017eky, ktor\u00e9 obsahuje, pom\u00e1haj\u00fa posil\u0148ova\u0165 prirodzen\u00fa obranyschopnos\u0165 organizmu. Meduc\u00ednka sa m\u00f4\u017ee u\u017e\u00edva\u0165 v obdob\u00ed choroby, ale i prevent\u00edvne, aby sa chorobe predi\u0161lo.

Meduc\u00ednka neobsahuje \u017eiadny alkohol, preto ju m\u00f4\u017eu u\u017e\u00edva\u0165 deti u\u017e od \u0161iestich rokov.

Kitl Meduc\u00ednka je registrovan\u00e1 ako doplnok stravy.

Kitl Meduc\u00ednka sa stala absol\u00fatnym v\u00ed\u0165azom s\u00fa\u0165a\u017ee V\u00fdrobok roka Libereck\u00e9ho kraja (CZ) 2012.<\/span><\/p>\r\n

\u010co obsahuje Kitl Meduc\u00ednka?<\/h2>\r\n