{"items":[{"count":1,"data":{"id":"4525","translated":false,"parent":"30","type":"143","data":"

Kitl Syrob \u010cierne r\u00edbezle s du\u017einou 500 ml<\/h2>\r\n

Plody \u010diernych r\u00edbezl\u00ed (Ribes nigrum L.) obsahuj\u00fa ve\u013ek\u00e9 mno\u017estvo pr\u00edrodn\u00fdch rastlinn\u00fdch antioxidantov a tie\u017e vitam\u00ednu C. Pr\u00e1ve pre jeho vysok\u00fd obsah bol po\u010das druhej svetovej vojny vo Ve\u013ekej Brit\u00e1nii zdarma rozd\u00e1van\u00fd \u010dernoryb\u00edzov\u00fd sirup de\u0165om mlad\u0161\u00edm ako dva roky. \u010cerstv\u00e9 plody m\u00f4\u017eu by\u0165 u\u017e\u00edvan\u00e9 surov\u00e9, ale sl\u00fa\u017ei aj na v\u00fdrobu cel\u00e9ho radu sladk\u00fdch alebo kysl\u00fdch n\u00e1pojov a jed\u00e1l.<\/p>\r\n

Podiel ovocnej zlo\u017eky v sirupe je najmenej 100% = 100 ml sirupu je vyroben\u00e9 zo 104 ml ovocnej \u0161\u0165avy a du\u017einy.<\/p>\r\n

Vhodn\u00fd k pr\u00edprave dom\u00e1cich osvie\u017euj\u00facich limon\u00e1d a na ochutenie tepl\u00fdch i studen\u00fdch n\u00e1pojov a kokteilov.<\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

D\u00e1vkovanie:<\/strong> Na pr\u00edpravu dom\u00e1cich limon\u00e1d rie\u010fte najlep\u0161ie s kvalitnou vodou v pomere 1:10, na pr\u00edpravu hor\u00facich n\u00e1pojov v pomere 1: 8.<\/p>\r\n

Zlo\u017eenie:<\/strong> cukor, \u0161\u0165ava z r\u00edbez\u013ee \u010diernej (97 %) z koncentr\u00e1tu, du\u017eina z r\u00edbez\u013ee \u010diernej (7 %), regul\u00e1tor kyslosti: kyselina citr\u00f3nov\u00e1, konzerva\u010dn\u00e1 l\u00e1tka: sorban draseln\u00fd, ar\u00f3ma.<\/p>\r\n

Skladujte v chlade a na tmavom mieste. Ovocn\u00e9 v\u00fd\u0165a\u017eky m\u00f4\u017eu sedimentova\u0165, pr\u00edpadn\u00fd z\u00e1kal alebo pena nie s\u00fa na z\u00e1vadu,\u00a0s\u00favisia s t\u00fdm, \u017ee v\u00fdrobok je pr\u00edrodn\u00e9ho p<\/span>\u00f4vodu.\u00a0Pred upotreben\u00edm pretrepa\u0165. Po otvoren\u00ed uchovajte v chlade a spotrebujte do 30 dn\u00ed. Balen\u00e9 v ochrannej atmosf\u00e9re.<\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

Recepty z \u010diernor\u00edbez\u013eov\u00e9ho Syrobu Kitl:<\/h2>\r\n

\u010ciernor\u00edbez\u013eov\u00e1 limon\u00e1da<\/h3>\r\n

Kitl Syrob \u010cierne r\u00edbezle, s\u00f3da a mel\u00f3n na kocky.<\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

Sl\u00e1vny franc\u00fazsky koktail Kir Royal<\/h3>\r\n

Na dno sektov\u00e9 poh\u00e1re nalejte 1cl \u010diernor\u00edbez\u013eov\u00e9ho Syrobu a dolejte do 15cl vychladen\u00e9 \u0161umiv\u00e9 v\u00edno alebo prav\u00e9 \u0161ampansk\u00e9. Z\u013eahka premie\u0161ajte a nesmierne osvie\u017euj\u00faci a z\u00e1bavn\u00fd drink je na svete.<\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

\u010cierne r\u00edbezle s vodkou<\/h3>\r\n

\u010cierne r\u00edbezle bol \u0161\u013eachten\u00fd od 11. storo\u010dia v rusk\u00fdch kl\u00e1\u0161torn\u00fdch z\u00e1hrad\u00e1ch a do Eur\u00f3py sa dostal koncom 17. storo\u010dia. Sk\u00faste premie\u0161a\u0165 4cl kvalitn\u00e9 vodky, 4cl Kitl Syrob \u010cierny R\u00edbezle, \u013eadov\u00fa dr\u0165 a s\u00f3du. Na zdarovje!<\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

R\u00edbez\u013eov\u00e1 zmrzlina<\/h3>\r\n

R\u00edbez\u013eov\u00fd Syrob zmie\u0161ajte so smotanou a nechajte zmrazi\u0165. Pod\u00e1vajte v mal\u00fdch porcel\u00e1nov\u00fdch misk\u00e1ch po dobrom jedle.<\/p>|Syrob \u010cierne r\u00edbezle 500 ml","menu":"1","name":"Syrob \u010cierne r\u00edbezle 500 ml","slug":"syrob-cierne-ribezle-500-ml","modified":"2019-01-17 14:12:39","params":{"596":{"label":"Obr\u00e1zek","value":"1806\/kitl-syrob-cerny-rybiz-500.jpg","list":null},"597":{"label":"Skladov\u00e1 dostupnost","value":"Skladem","list":"746"},"610":{"label":"Mo\u017en\u00fd n\u00e1kup v l\u00e9k\u00e1rn\u011b","value":"no","list":"749"},"600":{"label":"K\u00f3d","value":"1682","list":null},"601":{"label":"EAN","value":"8595251001231","list":null},"611":{"label":"Po\u010det ks v kartonu","value":"6","list":null},"615":{"label":"Sazba DPH","value":"20","list":"770"},"616":{"label":"D\u00e1rek (v\u010d. DPH)","value":"","list":null},"614":{"label":"Cena v\u010d. DPH","value":"5.30","list":null},"607":{"label":"Objem","value":"0,5","list":null},"608":{"label":"Alkohol","value":"0","list":null},"719":{"label":"Vhodn\u00e9 pro vegetari\u00e1ny\/vegany","value":null,"list":null},"720":{"label":"Bez lepku","value":null,"list":null},"605":{"label":"Rozm\u011bry","value":"63 x 63 x 273 mm","list":null},"604":{"label":"V\u00e1ha","value":"980","list":null},"602":{"label":"MJ","value":"l","list":null},"606":{"label":"Z\u00e1ruka","value":"18","list":null},"685":{"label":"Obl\u00edben\u00fd produkt","value":"1","list":null}},"system":{"image":"1806\/kitl-syrob-cerny-rybiz-500.jpg","availability":"Skladem","pharmacy":"no","code":"1682","ean":"8595251001231","package_amount":"6","vat":"20","gift":"","price":"5.30","capacity":"0,5","alcohol":"0","vegetarian":null,"gluten_free":null,"sizes":"63 x 63 x 273 mm","weight":"980","unit":"l","guaranty":"18","top":"1"},"attachments":[],"child":[]}}],"count":1,"data":[],"currency_code":"EUR","0":"currency_char","1":"EUR"}