{"items":[{"count":1,"data":{"id":"447","translated":false,"parent":"31","type":"143","data":"

Kitl Smrk\u00e1\u010dek Bio<\/h2>\r\n

Kitl Smrk\u00e1\u010dek BIO je sirup z mlad\u00fdch smrekov\u00fdch v\u00fdhonkov s vitam\u00ednom C. Je vhodn\u00fd pre deti i dospel\u00fdch pri n\u00e1dche a prechladnut\u00ed. Smrekov\u00e9 v\u00fdhonky sa pri prechladnut\u00ed vyu\u017e\u00edvali v tradi\u010dnom \u013eudovom lie\u010dite\u013estve a Smrk\u00e1\u010dek na tieto trad\u00edcie nadv\u00e4zuje.

Kitl Smrk\u00e1\u010dek obsahuje iba 3 zlo\u017eky:<\/strong>
<\/span><\/p>\r\n