{"items":[{"count":1,"data":{"id":"414","translated":false,"parent":"30","type":"143","data":"

Kitl Syrob Z\u00e1zvorov\u00fd 500 ml<\/h2>\r\n

Vyr\u00e1ba sa za studena, z \u010derstv\u00e9ho, ru\u010dne lisovan\u00e9ho kore\u0148a z\u00e1zvoru v BIO kvalite. Vylisovan\u00edm z\u00edskame \u017elt\u00fa, olejnat\u00fa a vysoko a \u0161tip\u013eav\u00fa \u0161\u0165avu, ktor\u00fa zahus\u0165ujeme cukrom. V\u010faka tomuto procesu je Syrob Z\u00e1zvorov\u00fd nielen chutn\u00fd, ale aj bohat\u00fd na zdraviu prospe\u0161n\u00e9 l\u00e1tky. Odkia\u013e poch\u00e1dza z\u00e1zvor, ktor\u00fd spracov\u00e1vame? Z\u00e1zvor z nieko\u013ek\u00fdch posledn\u00fdch \u0161ar\u017e\u00ed sme doviezli z Peru. Tento peru\u00e1nsky BIO z\u00e1zvor je s\u00edce men\u0161\u00ed ako be\u017ene dostupn\u00fd \u00e1zijsk\u00fd z\u00e1zvor, ale m\u00e1 s\u00fdtej\u0161iu farbu a v\u00fdraznej\u0161iu ar\u00f3mu. V\u010faka tomu m\u00e1 n\u00e1\u0161 Z\u00e1zvorov\u00fd Syrob svojou typick\u00fa chu\u0165. <\/span><\/p>\r\n

Kitl Syrob Z\u00e1zvorov\u00fd sa stal najlep\u0161\u00edm nealkoholick\u00fdm n\u00e1pojom Libereck\u00e9ho kraja na rok 2014.<\/span><\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

Ostatn\u00e9 inform\u00e1cie o Kitl Syrob Z\u00e1zvorov\u00fd: <\/span><\/h3>\r\n

Zlo\u017eenie:<\/strong>\u00a0cukor, \u010derstv\u00e1 z\u00e1zvorov\u00e1 \u0161\u0165ava<\/span>* (Zingiber officinale L., 10 %), z\u00e1zvorov\u00fd extrakt, vitam\u00edn C (20 mg v 100 ml sirupu je 25 % NRV), regul\u00e1tor kyslosti: kyselina citr\u00f3nov\u00e1, konzervant: sorban draseln\u00fd, pr\u00edrodn\u00e1 ar\u00f3ma. (NRV = referen\u010dn\u00e9 v\u00fd\u017eivov\u00e9 hodnoty)<\/p>\r\n

* z ekologick\u00e9ho po\u013enohospod\u00e1rstva\u00a0<\/p>\r\n

D\u00e1vkovanie:<\/strong>\u00a0Pre pr\u00edpravu dom\u00e1cich limon\u00e1d rie\u010fte najlep\u0161ie s kvalitnou vodou v pomere 1:10, pre pr\u00edpravu hor\u00facich n\u00e1pojov v pomere 1:8.
<\/span><\/p>\r\n

Skladujte v chlade a na tmavom mieste. Bylinn\u00e9 v\u00fd\u0165a\u017eky m\u00f4\u017eu sedimentova\u0165, pr\u00edpadn\u00fd z\u00e1kal alebo pena nie s\u00fa na z\u00e1vadu,\u00a0<\/span>s\u00favisia s t\u00fdm, \u017ee v\u00fdrobok je pr\u00edrodn\u00e9ho p<\/span>\u00f4vodu.\u00a0Pred upotreben\u00edm potrepa\u0165. Po otvoren\u00ed uchovajte v chlade a spotrebujte do 30 dn\u00ed. Balen\u00e9 v ochrannej atmosf\u00e9re dus\u00edka.<\/span><\/p>\r\n

Inform\u00e1cie pre diabetikov:<\/strong> v\u00fdrobok je mo\u017en\u00e9 v obmedzenom mno\u017estve a po konzult\u00e1cii s lek\u00e1rom u\u017e\u00edva\u0165 diabetikov 1. i 2. typu, mus\u00ed sa ale zapo\u010d\u00edta\u0165 do denn\u00e9ho pr\u00edjmu energie.
<\/span><\/p>\r\n

V\u00fdrobok obsahuje v 100 ml:<\/strong> energetick\u00e1 hodnota 1486 kJ \/ 350 kcal, tuky < 0,1 g, z toho nas\u00fdten\u00e9 mastn\u00e9 kyseliny < 0,1 g, sacharidy 87 g, z toho cukry 87 g, bielkoviny < 1 g, so\u013e < 0,1 g.
<\/span><\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

O z\u00e1zvore<\/span><\/h2>\r\n

\"Be\u017e\u00ed l\u00ed\u0161ka k T\u00e1boru, nesie vrece z\u00e1zvoru.\" (\u010cesk\u00e1 \u013eudov\u00e1) <\/span><\/p>\r\n

Z\u00e1zvor m\u00e1 p\u00f4vod v ju\u017enej \u010c\u00edne a Indii, ale u\u017e v neskorej antike bol ve\u013emi roz\u0161\u00edren\u00fd aj v Eur\u00f3pe. Obchodn\u00e9 lode ho doviezli do Gr\u00e9cka a Talianska, odkia\u013e ho r\u00edmski vojaci pren\u00e1\u0161ali cez Alpy a\u017e na \u00fazemie \u010ciech a Moravy. Latinsk\u00fd n\u00e1zov z\u00e1zvoru je zingiber, u Gr\u00e9kov sa rastlina volala zingiberis. Arabi pou\u017e\u00edvali ozna\u010denie gingebil, \u010do je odvoden\u00e9 od slova Ginga, ako Arabi naz\u00fdvali Indiu. V\u0161imnite si, ako n\u00e1zvy z\u00e1zvoru kop\u00edruj\u00fa prastar\u00e9 obchodn\u00e9 cesty! \u010cul\u00fd obchod so z\u00e1zvorom a jeho roz\u0161\u00edrenie po celom svete bolo umo\u017enen\u00e9 najm\u00e4 t\u00fdm, \u017ee sa kore\u0148 z\u00e1zvoru v hor\u00fa\u010dave nekaz\u00ed. <\/span><\/p>\r\n

V \u013eudovom lie\u010dite\u013estve z\u00e1zvor pom\u00e1ha pri prechladnut\u00ed a ka\u0161li. V tradi\u010dnej \u010d\u00ednskej medic\u00edne tie\u017e zmier\u0148uje \u017eal\u00fado\u010dn\u00e9 nevo\u013enosti a zlep\u0161uje tr\u00e1venie. <\/span><\/p>\r\n

Vedecky uzn\u00e1van\u00e9 je u\u017eitie podzemku z\u00e1zvoru pri funk\u010dn\u00fdch poruch\u00e1ch tr\u00e1viaceho traktu a na o\u0161etrenie sympt\u00f3mov cestovnej nevo\u013enosti (napr\u00edklad v lietadle alebo na lodi).<\/span><\/p>|Syrob Z\u00e1zvorov\u00fd 500 ml|

It is made in cold from fresh and hand pressed ginger root in organic quality. By pressing we obtain a yellow, oily and highly pungent juice, which is thickened with sugar. Thanks to this process, our Ginger Syrup is not only tasty but also rich in health benefits.<\/p>|Kitl Ginger Syrup","menu":"1","name":"Syrob Z\u00e1zvorov\u00fd 500 ml","slug":"syrob-zazvorovy-500-ml","modified":"2019-09-02 15:46:47","params":{"596":{"label":"Obr\u00e1zek","value":"1802\/syrob-zazvorovy.png","list":null},"597":{"label":"Skladov\u00e1 dostupnost","value":"Skladem","list":"746"},"610":{"label":"Mo\u017en\u00fd n\u00e1kup v l\u00e9k\u00e1rn\u011b","value":"no","list":"749"},"600":{"label":"K\u00f3d","value":"1632","list":null},"601":{"label":"EAN","value":"8595251000609","list":null},"611":{"label":"Po\u010det ks v kartonu","value":"6","list":null},"615":{"label":"Sazba DPH","value":"20","list":"770"},"616":{"label":"D\u00e1rek (v\u010d. DPH)","value":"","list":null},"614":{"label":"Cena v\u010d. DPH","value":"5.30","list":null},"607":{"label":"Objem","value":"0.5","list":null},"608":{"label":"Alkohol","value":"0","list":null},"719":{"label":"Vhodn\u00e9 pro vegetari\u00e1ny\/vegany","value":null,"list":null},"720":{"label":"Bez lepku","value":null,"list":null},"605":{"label":"Rozm\u011bry","value":"63 x 63 x 273 mm","list":null},"604":{"label":"V\u00e1ha","value":"1005 g","list":null},"602":{"label":"MJ","value":"l","list":null},"606":{"label":"Z\u00e1ruka","value":"18","list":null},"685":{"label":"Obl\u00edben\u00fd produkt","value":"1","list":null}},"system":{"image":"1802\/syrob-zazvorovy.png","availability":"Skladem","pharmacy":"no","code":"1632","ean":"8595251000609","package_amount":"6","vat":"20","gift":"","price":"5.30","capacity":"0.5","alcohol":"0","vegetarian":null,"gluten_free":null,"sizes":"63 x 63 x 273 mm","weight":"1005 g","unit":"l","guaranty":"18","top":"1"},"attachments":[],"child":[]}}],"count":1,"data":[],"currency_code":"EUR","0":"currency_char","1":"EUR"}