{"items":[{"count":1,"data":{"id":"411","translated":false,"parent":"30","type":"143","data":"

Kitl Syrob Vi\u0161\u0148ov\u00fd 500 ml<\/h2>\r\n

V\u00fdborn\u00fd hust\u00fd sirup vyroben\u00fd z vi\u0161\u0148ovej \u0161\u0165avy a vi\u0161\u0148ovej du\u017einy. Obsahuje vysok\u00fd podiel ovocnej zlo\u017eky, na 100 ml sirupu je pou\u017eit\u00e9 101 ml vi\u0161\u0148ovej \u0161\u0165avy a du\u017einy. Vyr\u00e1ba sa za studena, aby si zachoval \u010do najviac vitam\u00ednov a miner\u00e1lov. Je skvel\u00fd pre pr\u00edpravu dom\u00e1cich limon\u00e1d, kokteilov ale aj hor\u00facich n\u00e1pojov.<\/span><\/p>\r\n

So s\u00f3dou a \u013eadom, ozdoben\u00fd pl\u00e1tkom pomaran\u010da z neho vytvor\u00edte osvie\u017euj\u00facu dom\u00e1cu limon\u00e1du. Zalejte ho hor\u00facou vodou, dochu\u0165te klin\u010dekmi a \u0161koricou a z\u00edskate chutn\u00fd hor\u00faci n\u00e1poj.Vi\u0161\u0148ov\u00fd desert vyk\u00fazlite zmie\u0161an\u00edm vi\u0161\u0148ov\u00e9ho sirupu s kyslou smotanou alebo bielym jogurtom, dozdobte l\u00edstkom m\u00e4ty.<\/span><\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

Ostatn\u00e9 inform\u00e1cie:<\/span><\/h3>\r\n

Zlo\u017eenie:<\/strong>\u00a0cukor, vi\u0161\u0148ov\u00e1 \u0161\u0165ava (89 %) z koncentr\u00e1tu, vi\u0161\u0148ov\u00e1 du\u017eina (12 %), regul\u00e1tor kyslosti: kyselina citr\u00f3nov\u00e1, konzerva\u010dn\u00e1 l\u00e1tka: sorban draseln\u00fd, pr\u00edrodn\u00e1 ar\u00f3ma.<\/span><\/p>\r\n

D\u00e1vkovanie:<\/strong>\u00a0Pre pr\u00edpravu dom\u00e1cich limon\u00e1d rie\u010fte najlep\u0161ie s kvalitnou vodou v pomere 1:10, pre pr\u00edpravu hor\u00facich n\u00e1pojov v pomere 1:8.<\/span><\/p>\r\n

Skladujte v chlade a na tmavom mieste. Ovocn\u00e9 v\u00fd\u0165a\u017eky m\u00f4\u017eu sedimentova\u0165, pr\u00edpadn\u00fd z\u00e1kal alebo pena nie s\u00fa na z\u00e1vadu,\u00a0s\u00favisia s t\u00fdm, \u017ee v\u00fdrobok je pr\u00edrodn\u00e9ho p<\/span>\u00f4vodu.\u00a0<\/span>Pred upotreben\u00edm pretrepa\u0165. Po otvoren\u00ed uchovajte v chlade a spotrebujte do 30 dn\u00ed. Balen\u00e9 v ochrannej atmosf\u00e9re.<\/span>
<\/span><\/p>\r\n

V\u00fdrobok obsahuje v 100ml:<\/strong> energetick\u00e1 hodnota 1431 kJ \/ 341 kcal, tuky < 1 g, z toho nas\u00fdten\u00e9 mastn\u00e9 kyseliny < 1 g, sacharidy 83 g, z toho cukry 83 g, bielkoviny < 1 g, so\u013e < 0,1 g.<\/span><\/p>|Syrob Vi\u0161\u0148ov\u00fd 500 ml|

Excellent dense syrup made from sour cherry juice and sour cherry pulp. It contains a high proportion of fruit ingredients, for 100 ml of sour cherry syrup is used 101 ml of sour cherry syrup juice and pulp. It is made cold to keep as many vitamins and minerals as possible. It is great for making home-made lemonades, cocktails and hot drinks.<\/p>\r\n