{"items":[{"count":1,"data":{"id":"410","translated":false,"parent":"30","type":"143","data":"

Kitl Syrob Malinov\u00fd s du\u017einou 500 ml<\/h2>\r\n

Vynikaj\u00faci hust\u00fd sirup vyroben\u00fd z malinovej \u0161\u0165avy a malinovej du\u017einy.
<\/span><\/p>\r\n

Obsahuje vysok\u00fd podiel ovocnej zlo\u017eky, na 100 ml sirupu je pou\u017eit\u00e9 102 ml malinovej \u0161\u0165avy a du\u017einy. Vyr\u00e1ba sa za studena, aby si zachoval zdraviu prospe\u0161n\u00e9 l\u00e1tky. Je skvel\u00fd pre pr\u00edpravu dom\u00e1cich limon\u00e1d a koktailov alebo napr\u00edklad mlie\u010dnych koktailov. Hor\u00face maliny s vanilkovou zmrzlinou a \u0161\u013eaha\u010dkou jednoducho zalejte malinov\u00fdm sirupom a ob\u013e\u00faben\u00fd dezert z\u00edska e\u0161te lep\u0161iu a v\u00fdraznej\u0161iu chu\u0165. <\/span><\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

Recepty z Kitl Syrob Malinov\u00fd<\/h2>\r\n

Dom\u00e1ca malinov\u00e1 limon\u00e1da <\/span><\/h3>\r\n

Do \u00fazkeho vysok\u00e9ho poh\u00e1ra prid\u00e1me Syrob Kitl Malina, \u013ead a s\u00f3du. Ozdob\u00edme pl\u00e1tkom limetky a \u010derstvou malinou. Malinov\u00fd shake Tradi\u010dn\u00fd Syrob Kitl Malina prid\u00e1me k dvom kock\u00e1m \u013eadu a prid\u00e1me vychladen\u00e9 mlieko. V\u0161etko d\u00f4kladne rozmixujeme. Pod\u00e1vame so slamkou. Malinov\u00fd \u013eadov\u00fd \u010daj Malinov\u00fd Syrob premie\u0161ame s drven\u00fdm \u013eadom a vychladen\u00fdm zelen\u00fdm \u010dajom. Ozdob\u00edme l\u00edstkom \u010derstvej m\u00e4ty. <\/span><\/p>\r\n

Alkoholick\u00fd mie\u0161an\u00fd koktejl Raspiroska<\/h3>\r\n

Do drven\u00e9ho \u013eadu prid\u00e1me kvalitn\u00fa vodku spolu s pl\u00e1tkom limetky. Prelejeme malinov\u00fdm sirupom.<\/span><\/p>\r\n

Hor\u00face maliny<\/h3>\r\n

Vanilkov\u00fa zmrzlinu polejeme hor\u00facim malinov\u00fdm sirupom (pozor neprip\u00e1li\u0165!). Zdob\u00edme \u0161\u013eaha\u010dkou alebo obl\u00e1tkou. Ihne\u010f pod\u00e1vame.
<\/span><\/p>\r\nZlo\u017eenie:<\/strong>\u00a0cukor, malinov\u00e1 \u0161\u0165ava (92 %) z koncentr\u00e1tu, malinov\u00e1 du\u017eina (10 %), regul\u00e1tor kyslosti: kyselina citr\u00f3nov\u00e1, konzerva\u010dn\u00e1 l\u00e1tka: sorban draseln\u00fd, pr\u00edrodn\u00e1 malinov\u00e1 ar\u00f3ma.

Ostatn\u00e9 inform\u00e1cie:<\/strong>\u00a0Pre pr\u00edpravu dom\u00e1cich limon\u00e1d rie\u010fte najlep\u0161ie s kvalitnou vodou v pomere <\/span>1:10, pre pr\u00edpravu hor\u00facich n\u00e1pojov v pomere 1:8.<\/span><\/p>\r\n

Skladujte v chlade a na tmavom mieste. Ovocn\u00e9 v\u00fd\u0165a\u017eky sedimentuj\u00fa, pr\u00edpadn\u00fd z\u00e1kal nie je na z\u00e1vadu a pod\u010diarkuje pr\u00edrodn\u00fd charakter produktu. Pred pou\u017eit\u00edm pretrepte. Po otvoren\u00ed uchovajte v chlade a spotrebujte do 30 dn\u00ed. Balen\u00e9 v ochrannej atmosf\u00e9re.

V\u00fdrobok obsahuje v 100 ml:<\/strong> energetick\u00e1 hodnota 1431 kJ<\/span>\/340 kcal, tuky 2 g, z toho nas\u00fdten\u00e9 mastn\u00e9 kyseliny 0,13 g, sacharidy 83 g, z toho cukry 82 g, bielkoviny 1,3 g, so\u013e <0,1 g.<\/span><\/p>|Syrob Malinov\u00fd 500 ml|

Excellent and unique dense syrup, made from raspberry juice and raspberry pulp. It contains a high proportion of fruit ingredients, for 100 ml of syrup is used 102 ml of raspberry juice and pulp. It is made cold to keep its health benefits.<\/p>\r\n

It is great for making home-made lemonades and cocktails or milk shakes.<\/p>\r\n

Simply pour hot raspberries with vanilla ice cream and whipped cream with raspberry syrup and your favorite dessert will get even better and gets more significant taste.<\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r\n

Recipes from Kitl Syrob Raspberry:<\/h2>\r\n

Homemade raspberry lemonade<\/h3>\r\n

To a small tall glass add Syrob Kitl Raspberry, ice and soda. Decorate it with a slice of lime and fresh raspberries.<\/p>\r\n

Raspberry shake<\/h3>\r\n

Pour our traditional Syrob Kitl Raspberry on two cubes of ice and add chilled milk. Mix everything thoroughly and serve with a straw.<\/p>\r\n

Raspberry ice tea<\/h3>\r\n

Stir Raspberry sirup with crushed ice and chilled green tea. Decorate it with a fresh mint leaf.<\/p>\r\n

Alcoholic cocktail Raspiroska<\/h3>\r\n

Add good vodka to the crushed ice together with a slice of lime. Pour it with Kitl Syrob Raspberry.<\/p>|Kitl Raspberry Syrup","menu":"1","name":"Syrob Malinov\u00fd 500 ml","slug":"syrob-malinovy-500-ml","modified":"2019-09-02 15:46:26","params":{"596":{"label":"Obr\u00e1zek","value":"1802\/malina-syrob.png","list":null},"597":{"label":"Skladov\u00e1 dostupnost","value":"Skladem","list":"746"},"610":{"label":"Mo\u017en\u00fd n\u00e1kup v l\u00e9k\u00e1rn\u011b","value":"no","list":"749"},"600":{"label":"K\u00f3d","value":"1672","list":null},"601":{"label":"EAN","value":"8595251001040","list":null},"611":{"label":"Po\u010det ks v kartonu","value":"6","list":null},"615":{"label":"Sazba DPH","value":"20","list":"770"},"616":{"label":"D\u00e1rek (v\u010d. DPH)","value":"","list":null},"614":{"label":"Cena v\u010d. DPH","value":"5.80","list":null},"607":{"label":"Objem","value":"0.5","list":null},"608":{"label":"Alkohol","value":"0","list":null},"719":{"label":"Vhodn\u00e9 pro vegetari\u00e1ny\/vegany","value":null,"list":null},"720":{"label":"Bez lepku","value":null,"list":null},"605":{"label":"Rozm\u011bry","value":"63 x 63 x 273 mm","list":null},"604":{"label":"V\u00e1ha","value":"980 g","list":null},"602":{"label":"MJ","value":"l","list":null},"606":{"label":"Z\u00e1ruka","value":"18","list":null},"685":{"label":"Obl\u00edben\u00fd produkt","value":"1","list":null}},"system":{"image":"1802\/malina-syrob.png","availability":"Skladem","pharmacy":"no","code":"1672","ean":"8595251001040","package_amount":"6","vat":"20","gift":"","price":"5.80","capacity":"0.5","alcohol":"0","vegetarian":null,"gluten_free":null,"sizes":"63 x 63 x 273 mm","weight":"980 g","unit":"l","guaranty":"18","top":"1"},"attachments":{"3459":{"id":"3459","translated":false,"parent":"410","type":"141","data":"1804\/img-1035.jpg","menu":"1","name":"Kitl Syrob Malinov\u00fd","slug":"malinovy_sirup","modified":"2018-04-24 13:30:23","params":[],"system":[],"attachments":[]},"3460":{"id":"3460","translated":false,"parent":"410","type":"141","data":"1804\/kitl-malinovy-1.jpg","menu":"1","name":"Kitl Malinov\u00fd Syrob","slug":"kitl-malinovy-sirup","modified":"2018-04-24 13:30:47","params":[],"system":[],"attachments":[]},"3461":{"id":"3461","translated":false,"parent":"410","type":"141","data":"1804\/dzban-300x300.jpg","menu":"1","name":"Malinov\u00fd Syrob Kitl","slug":"malinovy_sirup_kitl","modified":"2018-04-24 13:31:04","params":[],"system":[],"attachments":[]},"3462":{"id":"3462","translated":false,"parent":"410","type":"141","data":"1804\/kitl-malinovy-3.jpg","menu":"1","name":"Malinov\u00fd Syrob Kitl","slug":"kitl-malinovy-sirup","modified":"2018-04-24 13:31:59","params":[],"system":[],"attachments":[]},"420":{"id":"420","translated":false,"parent":"410","type":"141","data":"1802\/plakat-syrob-malina.jpg","menu":"1","name":"Malinov\u00fd Syrob Kitl - plak\u00e1t","slug":"plakat-syrob-malina-jpg","modified":"2018-04-24 13:31:18","params":[],"system":[],"attachments":[]}},"child":[]}}],"count":1,"data":[],"currency_code":"EUR","0":"currency_char","1":"EUR"}